Kontakt

IMG_3304Tel: 
073-673 05 74

E-post:                daniel.melchert@godbostad.se

Postadress: 
Skatteberga 1401, 247 92 Södra Sandby

Daniel Melchert är byggnadsantikvarie och certifierad sakkunnig kulturvärden behörighet K enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:15 – KUL 2 samt arkitekturhistoriker och skribent.