Kontakt

IMG_3304Tel: 
073-673 05 74

E-post:                daniel.melchert@godbostad.se

Postadress: 
Warholms väg 8A, 224 65 Lund

Daniel Melchert är byggnadsantikvarie och certifierad sakkunnig kulturvärden behörighet K enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:15 – KUL 2 samt arkitekturhistoriker och skribent.