GOD BOSTAD Kulturmiljökonsult är…

ett oberoende konsultföretag specialiserat på byggnadsantikvarisk sakkunskap och arkitekturhistoria. Vi utför sedan 2005 uppdrag åt myndigheter och kommuner samt museer, fastighetsförvaltare, bostadsbolag, arkitektkontor, byggföretag och privatpersoner. Vi utför även skribentuppdrag och åtar oss undervisningsuppdrag i arkitekturhistoria och kulturmiljövård.
GOD BOSTAD Kulturmiljökonsult tillhandahåller kvalitativt kunnande, snabb handläggning och stort engagemang. Vi följer de administrativa föreskrifterna för konsultuppdrag enligt ABK 09.